Advokat Goran Ž. Ašanin

Njegoševa 54, Beograd

Advokatska kancelarija Goran Ž. Ašanin

O nama

Advokat Goran Ž. Ašanin radi u advokaturi od 1993. godine.

Advokatska kancelarija se bavi zastupanjem u predmetima :

gradjanskog prava (parnica, vanparnica i izvršenje)

privrednog prava (medjunarodne arbitraže, registracije pravnih lica i drugih oblika organizovanja, ugovori poslovnog prava, ugovori u spoljnotrgovinskom poslovanju,  zastupanje u parničnim predmetima u privredi )

krivičnog prava (zastupanje fizičkih lica pred domaćim i medjunarodnim sudovima , zastupanje pravnih lica u privrednim prestupima i krivičnim delima)

vezanim za nekretnine (sačinjavanje Ugovora, rešavanje imovinsko pravnih pitanja i priprema celokupne dokumentacije za investicije u izgradnji nekretnina)

Kancelarija je specijalizovana za postupak  javnih nabavki i to priprema tenderske dokumentacije i zastupanje u postupku po zahtevima za zaštitu prava u drugom stepenu pred Komisijom za zaštitu prava.

Kancelarija je specijalizovana za pružanje pravnih saveta kod kupovine i preuzimanja kontrole nad pravnim licima (izrada pravnih due diligence izveštaja)

Ponuda

Delatnost primer je pretežna delatnost ovog pravnog lica ali se još bavi i:

  1. Primer 1
  2. Primer 2
  3. Primer 3

Galerija

Kontaktirajte nas

Tel: +381 11 2438 109
Fax: +381 11 344 94 11
Websajt: ashanin-and-partners.g8.rs

ashanin.goran@gmail.com
PIB: 102227715
MatBr: 54033974

pismom na adresu:
Advokat Goran Ž. Ašanin,
Njegoševa 54,
Beograd